دفاع از پروپوزال دکتری بیولوژی تولیدمثل

دفاع از پروپوزال دکتری بیولوژی تولیدمثل

19 11 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
باعنوان:
بررسی بیان ژن های HOX-A10 .VEGFR,ESR1 وRNA های غیرکدکننده هدف انها miR-424-5p و MiR-122 وncRNA های NEAT1وLINCO1534 ,MALAT1 در نمونه بافتی وپلاسمایی بیماران اندومتریوز جهت تعیین بیومارکر بالقوه 

ارائه دهنده:
دانیال محمدی

اساتید راهنما:
دکتر نسرین تک زارع
دکتر اشرف معینی 

زمان:
یکشنبه 98/11/20 ساعت 12 
​مکان تالار اناتومی


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0