جلسه دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل

26 3 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تحت عنوان :
بررسی اثر اگزوزوم های استخراج شده از سلولهای گرانولوزای تیمار شده با سولفورافان برمسیر NRF2 در سلولهای گرانولوزای تحت استرس با H2O2

اساتید راهنما:
جناب اقای دکتر عمیدی

*برگزاری جلسه دفاع بصورت مجازی خواهد بود.


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0