جلسه دفاع از پایان نامه دکتری علوم تشریحی پردیس بین الملل

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری علوم تشریحی پردیس بین الملل

30 2 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
با عنوان:
Assessing the effect on vitamin D3 and mitoQ10 on ovarian histomorphology and stereidogenesis and oxidative stress in DHEA pcos mouse modle.
اساتید راهنما:
جناب اقای دکتر عمیدی
*دفاع بصورت مجازی برگزار خواهد شد.


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0