جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح

16 6 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
باعنوان :
مقایسه تاثیر سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی و نانولیپوزوم حاوی کورکومین با فنی توِِیین در روند ترمیم زخم باز پوستی در مدل حیوانی   

اساتید راهنما :
سرکار خانم دکتر تک زارع


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0