دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

10 4 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تحت عنوان :
بررسی ارتباط بین شاخص شاخص های التهابی رزیم غذایی و نشانه گرهای پیش التهابی TNF الفا و اینترلوکین 6،پلاسمای خون و مایع منی کیفیت اسپرم مردان نابارور

اساتید راهنما:
سرکار خانم دکتر شعبانی


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0