دكتر مير عباس عبدالوهابي گيلاني استاد گروه آناتومي دانشكده پزشكي درگذشت

6 شهریور 1391

دكتر مير عباس عبدالوهابي گيلاني استاد گروه آناتومي دانشكده پزشكي درگذشت

بازگشت همه به سوي اوست

5 شهریور 1391

بازگشت همه به سوي اوست

مراسم يادبود

27 خرداد 1391

مراسم يادبود

ارائه گزارش پايان نامه

22 خرداد 1391

ارائه گزارش پايان نامه

مجلس يادبود

24 اردیبهشت 1391

مجلس يادبود

مراسم بزرگداشت روز استاد

16 اردیبهشت 1391

مراسم بزرگداشت روز استاد

برگزاري كارگاه روش تحقيق

28 فروردین 1391

برگزاري كارگاه روش تحقيق

تسليت به همكار

7 اسفند 1390

تسليت به همكار

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

25 دی 1390

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

مراسم يادبود اهداء جسد به گروه آناتومي

13 دی 1390

مراسم يادبود اهداء جسد به گروه آناتومي

جلسه پيش دفاع پايان نامه

30 آذر 1390

جلسه پيش دفاع پايان نامه

چلسه پيش دفاع پايان نامه دكتري علوم تشريح

28 آذر 1390

چلسه پيش دفاع پايان نامه دكتري علوم تشريح

گزارش سفر دوره فرصت مطالعاتي دكتراي تخصصي

28 آذر 1390

گزارش سفر دوره فرصت مطالعاتي دكتراي تخصصي

انتخاب معاونين گروه آناتومي

20 آذر 1390

انتخاب معاونين گروه آناتومي

جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتراي علوم تشريح

20 آذر 1390

جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتراي علوم تشريح

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتراي علوم تشريح

20 آذر 1390

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتراي علوم تشريح

جلسه پيش دفاع كارشناسي ارشدعلوم تشريح

5 آذر 1390

جلسه پيش دفاع كارشناسي ارشدعلوم تشريح

برگزاري جلسه تشكر و قدرداني

17 آبان 1390

برگزاري جلسه تشكر و قدرداني

جلسه پيش دفاع phD علوم تشريح

15 آبان 1390

جلسه پيش دفاع phD علوم تشريح

برگزاری جلسه ژورنال کلاب

28 تیر 1390

برگزاری جلسه ژورنال کلاب

امتحان ميان ترم بافت شناسي

6 اردیبهشت 1390

امتحان ميان ترم بافت شناسي

امتحان بافت شناسي عملي پزشكي

25 دی 1389

امتحان بافت شناسي عملي پزشكي

دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

14 دی 1389

دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

سمينار گروه آناتوميMurine spermatogonial stem cells و Germ cell development from human embryonic stem cells

22 آبان 1389

سمينار گروه آناتوميMurine spermatogonial stem cells و Germ cell development from human embryonic stem cells

جلسه گزارش پايان نامه

14 تیر 1389

جلسه گزارش پايان نامه

من لم يشكر المخلوق و لم يشكر الخالق

6 تیر 1389

من لم يشكر المخلوق و لم يشكر الخالق

انا لله وانا اليه راحعون

1 تیر 1389

انا لله وانا اليه راحعون

پيام تسليت به جناب آقاي دكتر سبحاني

31 خرداد 1389

پيام تسليت به جناب آقاي دكتر سبحاني

گزارش پيشرفت كار پايان نامه

24 خرداد 1389

گزارش پيشرفت كار پايان نامه

گزارش پيشرفت كار پايان نامه POST GRADUATE آناتومي

19 اردیبهشت 1389

گزارش پيشرفت كار پايان نامه POST GRADUATE آناتومي

جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دوره ph.D رشته علوم تشريحي

4 اسفند 1388

جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دوره ph.D رشته علوم تشريحي

تعداد آیتم ها در هر صفحه