گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل

18 دی 1398

گزارش پیشرفت پایان نامه خانم الناز صلاحی 98/10/23 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

جلسه ژورنال کلاب دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل

18 دی 1398

برگزاری جلسه ژورنال کلاب خانم نسرین غنمی سه شنبه 98/10/24 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

ژورنال کلاب

8 دی 1398

برگزاری جلسه ی ژورنال کلاب خانم مهرنوش ملک زاده سه شنبه 98/10/10 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکتری علوم تشریح

7 دی 1398

برگزاری جلسه ی گزارش پیشرفت پایان نامه خانم قاسمی و اقای علیرضا احمدی دوشنبه 98/10/9 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

اهدای پیکر

2 دی 1398

برگزاری مراسم اهدای پیکر مرحومه هماشرافت سه شنبه 98/10/3 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

جلسه ی دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح

18 آذر 1398

جلسه ی دفاع از پایان نامه خانم فاطمه بیگی بروجنی سه شنبه 98/9/19 ساعت 12 تالار اناتومی

گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل

17 آذر 1398

جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه خانم ها شکوفه کاظم زاده و فروغ مهدوی نژاد دوشنبه 98/9/18 ساعت 12 الی 13

جلسه ی ژورنال کلاب دانشجوی دکتری علوم تشریح

11 آذر 1398

برگزاری جلسه ژورنال کلاب خانم شکوفه کاظم زاده سه شنبه 98/9/12 ساعت 12 تالار اناتومی

گزارش پیشرفت پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل

10 آذر 1398

جلسه ی گزارش پیشرفت پایان نامه خانم نسرین غنمی 98/9/11 ساعت 12 تالار اناتومی

مراسم بزرگداشت اهدای پیکر

4 آذر 1398

برگزاری مراسم اهدای پیکر مرحومه افسر جان پاک سه شنبه 98/9/5 ساعت 12 الی 13

گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح

2 آذر 1398

جلسه ی گزارش پیشرفت پایان نامه خانم مهرنوش ملک زاده دوشنبه 98/9/4 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

ژورنال کلاب

27 آبان 1398

برگزاری جلسه ژورنال کلاب خانم معصومه جبار پور دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل سه شنبه 98/8/28 ساعت 12 الی 13

گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکتری بیولوژی تولیدمثل

26 آبان 1398

برگزاری جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه اقای شیرزاد حسینی و خانم شورا امانی 98/8/27 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکتری علوم تشریح

18 آبان 1398

جلسه ی گزارش پیشرفت پایان نامه خانم مریم خانه زاد و اقای سینا مجاور رستمی دوشنبه 98/8/20 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد

11 آبان 1398

جلسه دفاع از پایان نامه اقای طاها قنطاب پور یکشنبه 98/8/12 ساعت 9

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی

11 آبان 1398

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمانه برنجیان ذانشجوی دکتری بیولوژی تولید مثل ساعت 12:30 مورخ 98/8/12 تالار اناتومی

گزارش پیشرفت پایان نامه

11 آبان 1398

گزارش پیشرفت پایان نامه خانم زهرا خسروی و اقای ایوب جباری دانشجویان دکتری بیولوژی تولیدمثل دوشنبه 98/8/13 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

جلسه ژورنال كلاب دانشجوي دكتري علوم تشريح

23 مهر 1398

برگزاري جلسه ژورنال كلاب خانم شهرزاد ژائين تن مورخ 98/7/30 ساعت 12 تالار اناتومي

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه دكتري علوم تشريح

22 مهر 1398

برگزاري جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه خانم ها الهام سيفعلي ومرضيه مهدوي پور دوشنبه 98/07/29 ساعت 12 تالاراناتومي

ژورنال كلاب دانشجوي دكتري علوم تشريح

13 مهر 1398

برگزاري جلسه ژورنال كلاب خانم ندا غفاري سه شنبه 98/7/16 ساعت 12 تالار اناتومي

دفاع از پروپوزال

6 مهر 1398

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال خانم عاليه باشقره

دفاع از پايان نامه دكتري

12 شهریور 1398

جلسه دفاع از پايان نامه خانم زهرا رشيدي دانشجوي دكتري بيولوژي توليدمثل

جلسه ژورنال كلاب

14 مرداد 1398

برگزاري جلسه ژورنال كلاب خانم مهراذين نوشاديان دانشجوي دكتري علوم تشريح سه شنبه 98/5/15 ساعت 12 تالار اناتومي

مراسم بزرگداشت اهداي پيكر

14 مرداد 1398

برگزاري مراسم اهداي پيكر اقاي سيدمرتضي رضوي سه شنبه مورخ 98/5/15 ساعت 10صبح تالار اناتومي باحضورمان اين اقدام خداپسندانه را ارج مي نهيم.

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري علوم تشريح

5 مرداد 1398

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه خانم سهيلا مددي درگاهي يكشنبه 98/5/6 ساعت 12

دفاع از پروپوزال

1 مرداد 1398

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال خانم مريم محمدي دانشجوي كارشناسي ارشد

جلسه ژورنال كلاب

31 تیر 1398

برگزاري جلسه ژورنال كلاب خانم نسرين خان محمدي دانشجوي دكتري علوم تشريح سه شنبه 98/5/1 ساعت 12 تالار بافت شناسي

دفاع از پايان نامه دكتري تخصصي علوم تشريحي

18 تیر 1398

جلسه دفاع از پايان نامه خانم محبوبه موسوي سه شنبه 98/4/18

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري تخصصي بيولوژي توليدمثل

15 تیر 1398

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه خانم سپيده اشوري موثق يكشنبه 16 تير

دفاع از پروپوزال

9 تیر 1398

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال اقاي مرتضي غلامي نژاد دانشجوي دكتري علوم تشريح

جلسه دفاع از پروپوزال

9 تیر 1398

جلسه دفاع از پروپوزال دكتري تخصصي خانم مهسا يعقوبي نژاد

دفاع از پايان نامه دانشجوي دكتري بيولوژي توليدمثل

25 خرداد 1398

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه خانم مژده بهرام رضايي

جلسه ژورنال كلاب

8 خرداد 1398

برگزاري جلسه ژورنال كلاب خانم رقيه قرائي دانشجوي دكتري بيولوژي توليدمثل سه شنبه 98/3/7

گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان بيولوژي توليدمثل

28 اردیبهشت 1398

برگزاري جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه خانم فروغ مهدوي نژاد و عليرضا احمدي دوشنبه 98/02/30 ساعت 12 تالار اناتومي

گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان دكتري علوم تشريح

23 اردیبهشت 1398

گزارش پيشرفت پايان نامه خانم ها شكوفه كاظم زاده و مهرنوش ملك زاده دوشنبه 98/2/23 ساعت 12 تالار اناتومي

دفاع از پروپوزال

21 اردیبهشت 1398

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال خانم اق بي بي نيك محضر دانشجوي دكتري بيولوژي توليدمثل

گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان دكتري بيولوژي توليدمثل

16 اردیبهشت 1398

برگزاري جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه خانم ها نسرين غنمي و خانم قاسمي ساعت 13 مورخ 98/02/16 تالار آناتومي

مراسم بزرگداشت اهداي پيكر

16 اردیبهشت 1398

مراسم بزرگداشت اهداي پيكر اقاي عبدالله امامي مقدم دوشنبه 98/02/16 ساعت 12الي 13تالار اناتومي

جلسه ژورنال كلاب

7 اردیبهشت 1398

برگزاري جلسه ژورنال كلاب اقاي داوود زريني

برگزاري جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه

7 اردیبهشت 1398

برگزاري جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه اقاي سينا مجاور رستمي وخانم ليلا نوري

مراسم اهداي جسد

31 فروردین 1398

برگزاري مراسم اهداي جسد مرحوم محمد حسين ايرانمنش دوشنبه 98/2/2 ساعت 12 تالار اناتومي

معرفی دو استاد برگزیده در دور دوم نظرسنجی جشن قدر استاد

28 فروردین 1398

30فروردین ۹۸، آخرین مهلت دانشجویان پزشکی برای معرفی دو استاد برگزیده در دور دوم نظرسنجی جشن قدر استاد

جلسه ژورنال كلاب

26 فروردین 1398

برگزاري جلسه ژورنال كلاب خانم ازيتا افضلي دانشجوي دكتري بيولوژي توليد مثل سه شنبه 98/1/27 ساعت 12 تالار اناتومي

مراسم ترحيم

18 فروردین 1398

برگزاري مراسم ترحيم مادر سركار خانم دكتر رسولي روز شنبه 24 فروردين 98

مراسم ترحيم والده اقاي داوود ولدخاني

17 فروردین 1398

برگزاري مراسم ترحيم والده اقاي ولدخاني شنبه 98/01/17

جلسه ژورنال كلاب

14 اسفند 1397

برگزاري مراسم ژورنال كلاب خانم مهسا يعقوبي نژاد سه شنبه 97/12/14 ساعت 12 تالار اناتومي

اطلاعيه

14 اسفند 1397

قابل توجه كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه

دفاع از پروپوزال

12 اسفند 1397

دفاع از پروپوزال اقاي مهدي عليدادي دانشجوي كارشناسي ارشد

مراسم اهداي پيكر

11 اسفند 1397

برگزاري مراسم اهداي پيكر امرالله اكبري يكشنبه97/12/11 ساعت 12 تالار اناتومي

جلسه ژورنال كلاب

30 بهمن 1397

برگزاري جلسه ژورنال كلاب اقاي دانيال محمدي دانشجوي بيولوژي توليد مثل سه شنبه 97/11/30 ساعت 12

تعداد آیتم ها در هر صفحه