معرفی گروه

رشته تخصصی پزشکی . ...

7 مهر 1397
گزارش سفر
2 مهر 1397
پيام تبريك

پيام تبريك

پيام تبريك به مناسبت موفقيت تحصيلي

2 مهر 1397
قابل توجه كليه دانشجويان علوم تشريح و بيولوژي
24 شهریور 1397
دفاع از پايان نامه دكتري
19 شهریور 1397
امتحان جامع

امتحان جامع

برگزاري امتحان جامع دانشجويان دكتري علوم تشريح و بيولوژي توليد مثل

18 شهریور 1397
جلسه دفاع از پايان نامه دكتري
18 شهریور 1397
دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
17 شهریور 1397
زمان انتخاب واحد

زمان انتخاب واحد

تاريخ شروع انتخاب واحد از شنبه 97/06/17 لغايت چهارشنبه 97/06/27 ميباشد

آرشیو اخبار و مقالات
10 اسفند 1396
کارگاه آموزشی
21 اسفند 1395
تست
29 بهمن 1395
test
1 دی 1395
آزمون ارتقا
آرشیو رویدادها