معرفی گروه

رشته تخصصی پزشکی . ...

16 شهریور 1399
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح
15 شهریور 1399
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری علوم تشریحی
1 شهریور 1399
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح
1 شهریور 1399
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح
26 مرداد 1399
جلسه ژورنال کلاب دانشجوی دکتری علوم تشریح
26 مرداد 1399
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح
25 مرداد 1399
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح
20 مرداد 1399
جلسه ژورنال کلاب دانشجوی دکتری علوم تشریح
19 مرداد 1399
گزارش سفر خانم لیلا نوری دانشجوی دکتری علوم تشریح
21 مرداد 1399
جلسه دفاع از پروپوزال دکتری بیولوژی تولیدمثل
آرشیو اخبار و مقالات
10 اسفند 1396
کارگاه آموزشی
21 اسفند 1395
تست
29 بهمن 1395
test
1 دی 1395
آزمون ارتقا
آرشیو رویدادها