معرفی گروه

رشته تخصصی پزشکی . ...

31 اردیبهشت 1397
گزارش پیشرفت کار پایان نامه
23 اردیبهشت 1397
برگزاری جشن بزرگداشت مقام استاد
23 اردیبهشت 1397
گزارش پیشرفت کار پایان نامه
23 اردیبهشت 1397
دفاع از پروپوزال
10 اردیبهشت 1397
گزارش پیشرفت کار پایان نامه
3 اردیبهشت 1397
جلسه ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب

سرکار خانم غنمی دانشجوی دکتری بیولوژی تولید مثل ،سه شنبه 4 اردیبهشت ساعت 12 تالار آناتومی

2 اردیبهشت 1397
دفاع پایان نامه دانشجوی  دکتری بیولوژی تولید مثل خانم شایسته مهدی نژادیانی
28 آذر 1395
جلسه دفاع از رساله دکتری رشته بیولوژی تولید مثل خانم مریم شعبانی نشتایی
23 آذر 1395
 بزرگداشت استاد فقید آناتومی
آرشیو اخبار و مقالات
10 اسفند 1396
کارگاه آموزشی
21 اسفند 1395
تست
29 بهمن 1395
test
1 دی 1395
آزمون ارتقا
آرشیو رویدادها