معرفی گروه

رشته تخصصی پزشکی . ...

25 آذر 1397
   گزارش پيشرفت پايان نامه

گزارش پيشرفت پايان نامه

گزارش پيشرفت پايان نامه اقاي علي طالبي دانشجوي بيولوژي توليد مثل و خانم سهيلا مددي دانشجوي علوم تشريح دوشنبه 97/9/26 ساعت 12 الي 13 تالار اناتومي

25 آذر 1397
دفاع از پروپوزال

دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال خانم پرستو خانلري دانشجوي كارشناسي ارشد علوم تشريح

25 آذر 1397
دفاع از پايان نامه

دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري اقاي كيكاووس غلامي دانشجوي بيولوژي توليد مثل

25 آذر 1397
گزارش يشرفت پايان نامه
25 آذر 1397
جلسه ژورنال كلاب

جلسه ژورنال كلاب

جلسه ژورنال كلاب خانم فروغ مهدوي نژاد دانشجوي دكتري بيولوژي توليد مثل سه شنبه 97/9/20 ساعت 12 الي 13 در تالار اناتومي

25 آذر 1397
گزارش پيشرفت پايان نامه

گزارش پيشرفت پايان نامه

گزارش پيشرفت پايان نامه خانم ها مژده بهرام رضايي و سمانه برنجيان دوشنبه 97/9/5 ساع 12 الي 13 تالار اناتومي

25 آذر 1397
 جلسه ژورنال كلاب

جلسه ژورنال كلاب

برگزاري جلسه ژورنال كلاب خانم الهام شيري دانشجوي دكتري علوم تشريح سه شنبه 97/9/6 ساعت 12 تالار اناتومي

25 آذر 1397
جلسه ژورنال كلاب

جلسه ژورنال كلاب

جلسه ژورنال كلاب خانم قاسمي دانشجوي دكتري بيولوژي توليدمثل سه شنبه 97/8/1 ساعت 12 تالار اناتومي

10 آذر 1397
مراسم اهدا جسد

مراسم اهدا جسد

برگزاري مراسم اهدا جسد مرحوم انور خامه اي سه شنبه 97/9/13 ساعت 12 تالاراناتومي

29 آبان 1397
دفاع از پايان نامه

دفاع از پايان نامه

برگزاري دفاع از پايان نامه خانم ساحل زماني دانشجوي كارشناسي ارشد

آرشیو اخبار و مقالات
10 اسفند 1396
کارگاه آموزشی
21 اسفند 1395
تست
29 بهمن 1395
test
1 دی 1395
آزمون ارتقا
آرشیو رویدادها