معرفی گروه

رشته تخصصی پزشکی . ...

24 شهریور 1397
دفاع از پايان نامه دكتري
19 شهریور 1397
امتحان جامع

امتحان جامع

برگزاري امتحان جامع دانشجويان دكتري علوم تشريح و بيولوژي توليد مثل

18 شهریور 1397
جلسه دفاع از پايان نامه دكتري
18 شهریور 1397
دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
17 شهریور 1397
زمان انتخاب واحد

زمان انتخاب واحد

تاريخ شروع انتخاب واحد از شنبه 97/06/17 لغايت چهارشنبه 97/06/27 ميباشد

14 شهریور 1397
جلسه دفاع از پايان نامه اقاي داوود رزيني
11 شهریور 1397
 جلسه دفاع از پروپوزال كارشناسي ارشد  اقاي طه قنطاب پور
11 شهریور 1397
مراسم تكريم از اهداي جسد

مراسم تكريم از اهداي جسد

مراسم تكريم از اهداي كالبد مرحوم علي اهوري روز يكشنبه 97/06/11 ساعت 12:30 در تالار اناتومي برگزار ميگردد. حضور كليه دانشجويان گروه اناتومي الزامي ميباشد.

آرشیو اخبار و مقالات
10 اسفند 1396
کارگاه آموزشی
21 اسفند 1395
تست
29 بهمن 1395
test
1 دی 1395
آزمون ارتقا
آرشیو رویدادها