معرفی گروه

رشته تخصصی پزشکی . ...

11 آذر 1398
جلسه ی ژورنال کلاب دانشجوی دکتری علوم تشریح
10 آذر 1398
گزارش پیشرفت پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل
4 آذر 1398
مراسم بزرگداشت اهدای پیکر
2 آذر 1398
گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح
27 آبان 1398
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

برگزاری جلسه ژورنال کلاب خانم معصومه جبار پور دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل سه شنبه 98/8/28 ساعت 12 الی 13

26 آبان 1398
گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکتری بیولوژی تولیدمثل
18 آبان 1398
گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکتری علوم تشریح
11 آبان 1398
گزارش پیشرفت پایان نامه

گزارش پیشرفت پایان نامه

گزارش پیشرفت پایان نامه خانم زهرا خسروی و اقای ایوب جباری دانشجویان دکتری بیولوژی تولیدمثل دوشنبه 98/8/13 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

11 آبان 1398
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی
11 آبان 1398
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد
آرشیو اخبار و مقالات
10 اسفند 1396
کارگاه آموزشی
21 اسفند 1395
تست
29 بهمن 1395
test
1 دی 1395
آزمون ارتقا
آرشیو رویدادها