معرفی گروه

رشته تخصصی پزشکی . ...

26 دی 1397
برگزاري جلسه ژورنال كلاب

برگزاري جلسه ژورنال كلاب

برگزاري جلسه ژورنال كلاب خانم فرناز خديوي دانشجوي دكتري علوم تشريح در تاريخ 97/11/02 ساعت 12 تالار اناتومي

26 دی 1397
دفاع از پايان نامه دكتري
26 دی 1397
جلسه دفاع از پايان نامه
26 دی 1397
جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه اقاي ايوب جباري و خانم شورا اماني دانشجويان دكتري بيولوژي توليد مثل دوشنبه 97/10/24 ساعت 12 الي 13

15 دی 1397
جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه
15 دی 1397
برگزاري مراسم اهدا جسد
9 دی 1397
جلسه دفاع از پايان نامه دكتري تخصصي
9 دی 1397
گزارش پيشرفت پايان نامه

گزارش پيشرفت پايان نامه

گزارش پيشرفت پايان نامه خانم ها مرضيه مهدوي پور و رحيمه سيفعلي دوشنبه 97/10/10 ساعت 12-13 تالار اناتومي

4 دی 1397
جلسه ژورنال كلاب

جلسه ژورنال كلاب

جلسه ژورنال كلاب اقاي غلامي نژاد دانشجوي دكتري علوم تشريح سه شنبه 97/10/4 ساعت 12 تالار اناتومي

4 دی 1397
مراسم بزرگداشت اهداي جسد
آرشیو اخبار و مقالات
10 اسفند 1396
کارگاه آموزشی
21 اسفند 1395
تست
29 بهمن 1395
test
1 دی 1395
آزمون ارتقا
آرشیو رویدادها