معرفی گروه

رشته تخصصی پزشکی . ...

6 بهمن 1398
جلسه ژورنال کلاب دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل
18 دی 1398
جلسه ژورنال کلاب دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل
18 دی 1398
گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل
8 دی 1398
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

برگزاری جلسه ی ژورنال کلاب خانم مهرنوش ملک زاده سه شنبه 98/10/10 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

7 دی 1398
گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکتری علوم تشریح
2 دی 1398
اهدای پیکر

اهدای پیکر

برگزاری مراسم اهدای پیکر مرحومه هماشرافت سه شنبه 98/10/3 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

18 آذر 1398
جلسه ی دفاع از پایان نامه  دانشجوی دکتری علوم تشریح
17 آذر 1398
گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل
11 آذر 1398
جلسه ی ژورنال کلاب دانشجوی دکتری علوم تشریح
10 آذر 1398
گزارش پیشرفت پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل
آرشیو اخبار و مقالات
10 اسفند 1396
کارگاه آموزشی
21 اسفند 1395
تست
29 بهمن 1395
test
1 دی 1395
آزمون ارتقا
آرشیو رویدادها