معرفی گروه

رشته تخصصی پزشکی . ...

21 آبان 1397
جلسه ژورنال كلاب

جلسه ژورنال كلاب

جلسه ژورنال كلاب اقاي دكتر احمدي دانشجوي دكتري بيولوژي توليدمثل

2 آبان 1397
بازديد پروفسور سو از دانشگاه تهران در تاريخ 97/07/28
30 مهر 1397
كنگره علوم تشريح همدان
7 مهر 1397
گزارش سفر
2 مهر 1397
پيام تبريك

پيام تبريك

پيام تبريك به مناسبت موفقيت تحصيلي

2 مهر 1397
قابل توجه كليه دانشجويان علوم تشريح و بيولوژي
24 شهریور 1397
دفاع از پايان نامه دكتري
19 شهریور 1397
امتحان جامع

امتحان جامع

برگزاري امتحان جامع دانشجويان دكتري علوم تشريح و بيولوژي توليد مثل

18 شهریور 1397
دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
آرشیو اخبار و مقالات
10 اسفند 1396
کارگاه آموزشی
21 اسفند 1395
تست
29 بهمن 1395
test
1 دی 1395
آزمون ارتقا
آرشیو رویدادها