پایان نامه ها

Page 1 of 4 (106 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
4
بعدی >Next
#
استاد راهنمای 2
استاد راهنمای 1
گروه
عنوان
کــد
 
  دکتر پروین پاسالار گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي استخراج آنزیم CPK از جفت مادران ایرانی و خالص سازی ایزوآنزیمBB 38
  دکتر پروین پاسالار گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي عملكرد غده تيروئيد در بيماران مبتلا به تالاسمي بتا ماژور 19
  دکتر پروین پاسالار گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي ميزان استرس اكسيداتيو در بيماران مبتلا به آلزايمر و ارزيابي نقش درماني ويتامين E در كاهش عوارض باليني بيماران 28
  دکتر پروین پاسالار گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی آماری سطح قند خون در افراد سالم اندکس های RBC در دانش آموزان سالهای 42
  دکتر پروین پاسالار گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی تاثیر درمان مناسب طبی کوتاه مدت بر روی سطح کلسیم- فسفر و آلکالن فسفاتاز و علایم بالینی بیماران بخش همودیالیز شهر کاشان در سال 1372 43
  دکتر پروین پاسالار گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي مقایسه میزان فعالیت آنتی اکسیدانی تام در افراد گیاهخوار و گروه کنترول 35
  دکتر محمود دوستی گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي استخراج ليپو پلي ساكاريدهاي LPS غشاء خارجي باكتري هليكوباكتر پيلوري توسط دو روش Hot- phenol وProteinase K و جداسازي آنها به وسيله SDS_PAGE 160
  دکتر ملیحه پاک نژاد دکتر محمود دوستی گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي استخراج و تخليص آنتي ژن پروتئيني مختص گونه H.Pylori و تهيه آنتي بادي پلي كلونال بر عليه آن 1502
  دکتر مهدی امینیان گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي استخراج و تخليص پلي ريبوزيل ريبيتول فسفات(PRP) از هموفيلوس آنفلونزا تيپB ، كونژوگه كردن با توكسوئيد كزاز و بررسي ايمني زايي آن در حيوان آزمايشگاهي 1812
  دکتر ملیحه پاک نژاد گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي استخراج وتخليص آنتي ژن پروتئيني مختص گونه هليكوباكتر پيلوري و تهيه آنتي بادي پلي كلونال عليه آن 87
  دکتر محمد انصاری گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي استفاده از آنتي بادي منوكلونال براي اندازه گيري ملاتونين در بيماران ميگرني با روش الايزا 90
  دکتر مهین زهرائی گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي اندازه گيري ميزان آفلاتوكسين در نمونه هاي پسته جمع آوري شده از فروشگاههاي خشكبار تهران ، پس از طراحي متد مبتني روش الايزا 61
  دکتر ابوالفضل گلستانی گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثرات يونهاي فلزي وانادات، تنگستن و روي بر ميزان ترشح انسولين وفعاليت آنزيم گلوكو كيناز در جزاير لانگرهانس موشهاي صحرايي سالم و ديابتي 204
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر اسانس 3 گياه داروئي بر ميزان توليد نيتريك اكسايد در محيط كشت سلولهاي اندوتليوما 86
  دکتر محمود دوستی گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر اسيد لينولنيك بر روي بيان ژن و ميزان پروتئين ACAT1 وα PPAR توسط روشReal Time PCR و Western Blot در رده سلولي THP-1 1504
  دکتر ابوالفضل گلستانی دکتر رضا مشکانی گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر اسيدهاي چرب پالميتات و اولئات بر ميزان بيان ژن و پروتئين Leukocyte Common Antigen- Related (LAR) در رده سلولهاي عضلاني C2C12 1486
  دکتر ابوالفضل گلستانی دکتر مهین زهرائی گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر اندروژن در فعاليت، فسفريلاسيون و بيان ژن تلومراز از طريق PI3K وAKT در ردة سلولي آدنوكارسينوم تخمدان 1654
  دکتر ابراهيم جوادی گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر ايكوزاپنتانوئيك بر بيان ژن و ميزان پروتئين LXRα و ABCA1 در ردة سلولي THP-1 1655
  دکتر مهین زهرائی گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر تشديد كنندگي بين گونه K آنزيم بوتيريل كولين استراز (BCHE) با ژنوتايپهاي آپوليپوپروتئين E در خطر ابتلا به بيماري آلزايمر به روش PCR- RFLP وگونه هاي ديگر آنزيم BCHE 60
  دکتر شهناز خاقانی گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر سيستم هاي آنتي اكسيداني يوبي كينون و گلوتاتيون بر ميزان فعاليت آنزيم ماتريكس متالوپروتئيناز- 2 مترشحه از سلولهاي سرطان سينه رده MCF7 1492
  دکتر محمد انصاری گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر عصاره آبي چند گياه داروئي ضد سردردهاي ميگرني بر ميزان توليد نيتريك اكسايد در محيط كشت سلولهاي اندوتليوم عروق 89
  دکتر پروین پاسالار گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر مقادير مختلف ويتامين اي بروي فعاليت سوپر اكسيد ديسموتاز،گلوتاتيون پراكسيداز،و ميزان تام آنتي اكسيدان پلاسما در موش صحرايي 14
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر مهاركنندگي عصاره سير و آمينوگوانيدين بر واكنش گليكوزيلاسيون غيرآنزيمي و محصولات نهايي گليكوزيله هموگلوبين انساني در شرايط In Vitro 1497
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر نيكل سرب كادميوم و آهن در واكنش باDNAو كارنوزين بروش فلوريمتري 82
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر يونهاي فلزي وانادات تنگستن و روي بر ميزان ترشح انسولين و فعاليت آنزيم گلوكوكيناز در جزاير لانگرهانس جدا شده از موش سالم و ديابتي 75
  دکتر محمد انصاری گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثرات تجويز همزمان كلسيم تكميلي و ويتامين D3 در پيشگيري از تراكم ناشي از مصرف متيل پردنيزولون استات در موش صحرايي نر بالغ 96
  دکتر محمد انصاری گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثرات نيتريك اكسايد و كمپلك هاي آن در روند ترميم زخمها در رتهاي سالم و ديابتي و اثر TGF B برميزان دفع نيترات ادراري 94
  دکتر پروین پاسالار گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم پروموتري آنزيم ماتريكس متالوپروتئيناز-9 با ميزان فعاليت آن در افراد مبتلا به CAD زودرس و ديررس 1495
  دکتر تقی گل محمدی گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم ژن ACE سرم ونفروپاتي ديابتي در بيماران ديابتي نوعII دچار نفروپاتي و بدون نفروپاتي مراجعه كننده به بيمازستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران 100
  دکتر تقی گل محمدی گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم ژن PPRAγ2 با پروفايل هاي ليپيدي در بيماران مبتلا به ديابت تيپ II وچاقي 101
Page 1 of 4 (106 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
4
بعدی >Next