امروز : سه شنبه 30 دی 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

گفتار درمانی کار درمانی فیزیوتراپی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
گفتار درمانی - کار درمانی - فیزیوتراپی
نام خدمتروش نوبت دهیتوضیحات
حضوریتلفنی
شماره تماس
محلروزساعت مراجعه
 طب فیزیکی و توانبخشی عصبی
 - عضلانی - اسکلتی

ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش توانبخشی و فیزیوتراپی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر
021-84902110
 8 صبح تا 15 بعد از ظهر از شنبه تا پنجشنبه بجزء روزهای تعطیل

 
ندارد

 فیزیوتراپیساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش توانبخشی و فیزیوتراپیاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیلساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر021-84902110
 8 صبح تا 15 بعد از ظهر از شنبه تا پنجشنبه بجزء روزهای تعطیل
البته فقط در حال حاضر به بیماران عمل شده داخل بیمارستان نوبت داده می شود. نسخه های داخل بیمارستان
 کار درمانی
ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش توانبخشی و فیزیوتراپی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر
021-84902110
 8 صبح تا 15 بعد از ظهر از شنبه تا پنجشنبه بجزء روزهای تعطیل

بیماران باید ابتدا در درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی (دکتر فاتح) شهید داستانی ویزیت شوند و برای شروع کار درمانی به کارشناسان کاردرمانان معرفی گردند.
 گفتار درمانیساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش توانبخشی و فیزیوتراپییکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه بجزء روزهای تعطیلساعت 10:30 صبح تا 15 بعد از ظهر 021-84902110
 8 صبح تا 15 بعد از ظهر از شنبه تا پنجشنبه بجزء روزهای تعطیل
ندارد
 توانبخشی قلبی و ریوی
ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش توانبخشی و فیزیوتراپی
از شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل
ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر
021-84902110
 8 صبح تا 15 بعد از ظهر از شنبه تا پنجشنبه بجزء روزهای تعطیل

به بیمار موقع ترخیص در بخش برگه داده می شودکه تلفنی یا حضوری مراجعه می کنند.
(بیماران قلبی - ریوی - کاندید پیوند قلب)

 تغذیهساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش توانبخشی و فیزیوتراپیشنبه
سه شنبه
شنبه  9 صبح تا 14 بعد از ظهر
سه شنبه 9:30 صبح تا 11:30 صبح
021-84902110
 8 صبح تا 15 بعد از ظهر از شنبه تا پنجشنبه بجزء روزهای تعطیل
به بیماران توانبخشی حضوری نوبت داده می شود.
 کلاس های ورزشی کمر درد یا زانو
ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش توانبخشی و فیزیوتراپی
شنبه
ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر
021-84902110
 8 صبح تا 15 بعد از ظهر از شنبه تا پنجشنبه بجزء روزهای تعطیل

فقط در روزهای شنبه بر حسب مورد بیماری، تلفنی یا حضوری برای خانم دکتر برنا نوبت داده می شود.