امروز : یکشنبه 9 آذر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

پیشنهادات و شکایات

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
واحد رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات
واحد شکایات صدای شماست که به توسط رابط به مسئولین بیمارستان می رسد.

نحوه ی دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات
- مراجعه ی حضوری به واحد رسیدگی به شکایات در ساختمان اصلی طبقه همکف.
- صندوق پیشنهادات و انتقادات.
- تلفنی با شماره تماس 84902101-021 -
09107807075

فرآیند رسیدگی به شکایات
- طرح موضوع، درصورت نیاز پیگری فوری همان موقع پیگیری میشود.
- ثبت شکایت به صورت کتبی.
- تخصیص کد رهگیری برای هر شکایت و اعلام آن به فرد شاکی.
- ارجاع به معاونت درمان بیمارستان، ارسال به واحد مربوطه به شکایت جهت پیگیری و پاسخ.
 -بررسی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز شکایت در اولین فرصت.
- در صورت اثبات موضوع، با دستور مسئولین مربوطه با فرد متخلف طبق مقررات برخورد خواهد شد.
- اطلاع رسانی به شاکی در خصوص نتیجه رسیدگی و یا ادامه روند رسیدگی در صورت عدم حصول نتیجه.


اهداف:
- توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع.
- ارتقاء سطح مشتری مداری در بیمارستان.
- افزایش میزان رضایت مندی بیماران و کارکنان از بیمارستان.
- ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدها به شکایات ارباب رجوع و کارکنان.
-
شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات، توسط واحد بهبود کیفیت و ارائه بازخورد به تیم اجرائی بیمارستان.