امروز : یکشنبه 4 فروردین 1398 Rss | صفحه اصلی دانشکده

پزشکان بخش غدد

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر حمیدرضا آقایی میبدی
فوق تخصص غدد و متابولیسم

حذف
ویرایشگر متن
دکتر محمد پژوهي
فوق تخصص غدد و متابولیسم

حذف
ویرایشگر متن
دکتر علی جلیلی
حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر شیرین حسنی رنجبر
فوق تخصص غدد و متابولیسم

حذف
ویرایشگر متن
دکتر سیدمحمود سجادی جزی
حذف
ویرایشگر متن
دکتر اکبر سلطانی
فوق تخصص غدد و متابولیسم

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر باقر لاريجاني
متخصص داخلی - فوق تخصص غدد و متابولیسم

حذف
ویرایشگر متن
دکتر مهناز لنكراني
فوق تخصص غدد و متابولیسم

حذف
ویرایشگر متن
دکتر محمدرضا مهاجري تهرانی
فوق تخصص غدد و متابولیسم