امروز : یکشنبه 4 فروردین 1398 Rss | صفحه اصلی دانشکده

پزشکان بخش داخلی مغز و اعصاب

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر شهرام اویس قرن
متخصص مغز و اعصاب
حذف
ویرایشگر متن
دکتر حسین شمشیری
حذف
ویرایشگر متن
دکتر سیامک عبدی
متخصص مغز و اعصاب
حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر فرزاد فاتحی
فلوشیپ نوروماسکولار و الکتروفیزیولوژی
حذف
ویرایشگر متن
دکتر داود فتحی هل آبادی
فلوشیپ نوروفیزیولوژی بالینی