امروز : یکشنبه 4 فروردین 1398 Rss | صفحه اصلی دانشکده

پزشکان بخش جراحی مغز و اعصاب

حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر محمدرضا حاجی آبادی
فلوشیپ جراحی تومورهای هیپوفیز

حذف
ویرایشگر متن
دکتر مسعود خديوي
متخصص جراحی مغز و اعصاب

حذف
ویرایشگر متن
دکتر علیرضا خوشنویسان
متخصص جراحی مغز و اعصاب

حذف
ویرایشگر متن
دکتر عبدالرضا شجاعی
حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر مرتضی فقیه جویباری
متخصص جراحی مغز و اعصاب

حذف
ویرایشگر متن
دکتر سیدمحمد قدسی
متخصص جراحی مغز و اعصاب

حذف
ویرایشگر متن
دکتر مسعود مهرآذين 
متخصص جراحی مغز و اعصاب

حذف
ویرایشگر متن
دکتر بهرام هجرانی