امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

نوار عصب و عضله و نوار مغز

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
نوار عصب و عضله و نوار مغز
نام خدمتروش نوبت دهیتوضیحات
حضوریتلفنی
شماره تماس
محلروزساعت مراجعه
 نوار عصب و عضله
ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش نوار عصب و عضله
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
8:30 صبح تا 14 بعد از ظهر
ندارد
به هیچ عنوان تلفنی نوبت داده نمی شود.
 نسخه با مهر پزشکان بیرون پذیرفته می شود.

 نوار مغزساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش نوار عصب و عضلهاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل8:30 صبح تا 14 بعد از ظهرنداردندارد
 نوار مغز با دستگاه الكتروانسفالوگرافي (گرفتن EEG)
ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش نوار مغز
از شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل
8 صبح تا 12 ظهر
021-84902247
از 8 صبح تا 12 ظهر

به بیماران با ارائه دفترچه و روئیت درخواست از طرف پزشک و همچنین از طریق تلفن با توضیحات در مورد نحوه ی آمادگی قبل از انجام نوار مغز وقت داده می شود.
 از زمان پذیرش تا اتمام نوار مغز 45 دقیقه زمان می برد.
بیماران از بخش های مختلف بیمارستان با ارائه برگه درخواست معمولا همان روز پذیرش می شوند.