امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

سونوگرافی عروق مغز

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سونوگرافی عروق مغز
نام خدمتروش نوبت دهیتوضیحات
حضوریتلفنی
شماره تماس
محلروزساعت مراجعه
TCD (سونوگرافی از رگ های مغز)ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - اتاق TCDاز شنبه تا پنج شنبه بجزء چهارشنبه و روزهای تعطیل8 صبح تا 14 بعد از ظهر021-84902494
ندارد
TCD+bobble Test (Agitatel Saline+TCD)ساختمان اصلی - طبقه منفی یک - اتاق TCDاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل8 صبح تا 14 بعد از ظهر021-84902494زمان انجام کار در روزهای  سه شنبه می باشد.
انواع تزریقساختمان اصلی - طبقه منفی یک - اتاق TCDاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل8 صبح تا 14 بعد از ظهر021-84902494زمان انجام کار در روزهای  سه شنبه می باشد.