امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

راهنمای درمانگاه ها

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مجتمع درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان دکتر شریعتی شامل سه بخش می باشد:
  1. درمانگاه شهید داستانی: کارگر شمالی - سه راه جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی
  2. کلینیک ویژه: کارگر شمالی - خیابان دوم - پلاک 17
  3. درمانگاه خون: کارگر شمالی - سه راه جلال آل احمد - بیمارستان شریعتی - طبقه دوم ساختمان اورژانس

نحوه اخذ نوبت و پذیرش بیماران در درمانگاه شهید داستانی به سه صورت امکان پذیر می باشد.

الف- نوبت اینترنتی: نوبت دهی اینترنتی از ساعت 9 صبح، یک روز قبل از مراجعه .انجام می شود
ب- نوبت تلفنی: تماس با شماره 41225-021 روزهای شنبه تا چهار شنبه ساعت 8:30 الی 12.
ج- نوبت حضوری: مراجعه به درمانگاه و اخذ نوبت از کیوسک نوبت دهی بر اساس برنامه اعلامی از ساعت 6:30 صبح همان روز
.

نحوه اخذ نوبت و پذیرش بیماران در کلینیک ویژه به دو روش امکان پذیر می باشد.
الف- نوبت اینترنتی: نوبت دهی اینترنتی از ساعت 9 صبح، یک روز قبل از مراجعه .انجام می شود
ب- نوبت تلفنی: تماس با شماره 41225-021 روزهای شنبه تا چهار شنبه ساعت 8:30 الی 12.


نحوه اخذ نوبت و پذیرش بیماران در درمانگاه خون به دو روش امکان پذیر می باشد.

الف- نوبت اینترنتی: نوبت دهی اینترنتی از ساعت 9 صبح، یک روز قبل از مراجعه .انجام می شود
ب- نوبت حضوری: مراجعه به درمانگاه و اخذ نوبت از کیوسک نوبت دهی بر اساس برنامه اعلامی از ساعت 6:30 صبح همان روز.