امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

بیوبسی مغز و استخوان و شیمی درمانی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بیوبسی مغز و استخوان و شیمی درمانی
نام خدمتروش نوبت دهیتوضیحات
حضوریتلفنی
شماره تماس
محلروزساعت مراجعه
 بیوپسی مغز و استخوانساختمان اورژانس - طبقه دوم - کلینیک خون و سرطاناز شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل8 صبح تا 12 ظهرنداردحتما توسط دستور پزشک مسئول بیمارستان شریعتی انجام میگیرد. لذا پس از ویزیت پزشک، بیمار با دستور پزشک به منشی درمانگاه خون جهت گرفتن نوبت نمونه برداری مغز و استخوان مراجعه میکند.
 تزریق داروهای شیمی درمانی
ساختمان اورژانس - طبقه دوم - کلینیک خون و سرطان
از شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل
8 صبح تا 12 ظهر
ندارد
پس از ویزیت پزشک داخل بیمارستان (کلینیک خون و انکولوژی) بیمار با در دست داشتن پرونده جهت گرفتن وقت شیمی درمانی به درمانگاه (اتاق شیمی درمانی) مراجعه میکند.