آیین نامه ها

Page 1 of 2 (39 items)
Prev< قبلی
[1]
2
بعدی >Next
#
محل
عنوان
پیوست
کــد
 
 
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي فرم قراردا د با استاد راهنما ي دانشجويان تحصيلات تكميلي 185
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي labbook 187
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي proposal approval form 446
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي proposal submission form 445
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي آئين نامه دوره Ph.D 133
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي آئين نامه دوره كارشناسي ارشد 132
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي آخرين تصميمات در مورد نحوه و روند استفاده از طرح 6 ماهه خارج از كشور دانشجويان مقطع Ph.D 176
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي آيين نامه بازنگري شده كارشناسي ارشد مصوب شصت و سومين جلسه مورخ 25/2/91 276
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي آيين نامه جديد كارشناسي ارشد مصوب چهل و سومين جلسه مورخ 18/5/89 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي 271
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي آيين نامه دوره هاي شش ماهه فرصت مطالعاتي 469
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي آيين نامه گزارش پيشرفت پايان نامه دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي 439
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي آيين‌نامه حمايت از پايان‌نامه‌هاي دكتري تخصصي (PhD) توسط صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور 471
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي برنامه استراتژيك دانشگاه 190
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي برنامه استراتژيك معاونت تحصيلات تكميلي علو م پايه 191
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي تعهد نامه 475
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي چك ليست تحويل مدارك فرصت مطالعاتي شش‌ماهه دانشجويان PhD 472
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي چك ليست دستورالعمل نگارش پايان نامه كه بايد توسط استاد محترم راهنما تاييد گردد 449
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي دستورالعمل دفاع از پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا كه پروپوزال آنها در سال 89 ثبت شده است 277
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي دستورالعمل نگارش پايان نامه مقاطع تحصيلات تكميلي 448
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي دفاع از پايان نامه به زبان انگليسي 243
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي شرايط استاد راهنماي پايان نامه دانشجويان تحصيلات تكميلي 130
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي شرايط برگزاري امتحان جامع دانشجويان pH.d 126
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي عناوين پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي از سال 1362 تا كنون 189
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي فرم مكمل قرارداد ، جهت دريافت هزينه پروپوزال دانشجويان تكميلي 188
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي فرم تقبل هزينه پروپوزال پايان نامه دانشجو توسط استاد راهنماي اول 280
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي فرم جديد قرارداد حق التدريس اساتيد(حتما قرارداد بصورت پشت و رو پرينت گرفته شود) 274
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي فرم شماره 2 (فرم اعلام آمادگي براي دفاع از پايان نامه) و فرم شماره 3(تاييد استاد راهنما مبني بر آمادگي دانشجو براي دفاع از پايان نامه و صورتجلسه پيش دفاع 378
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي فرم شماره 4 ( ارزيابي پايان نامه دانشجويان دكتراي تخصصي) فرم شماره 5 (صورتجلسه دفاع) 453
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي فرم شماره 4 ( ارزيابي پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد) فرم شماره 5 (صورتجلسه دفاع) 454
  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي فرم گزارش پيشرفت پايان نامه و ارزشيابي هيات داوران 438
Page 1 of 2 (39 items)
Prev< قبلی
[1]
2
بعدی >Next