برگزاری کلاسهای آمادگی بورد

برگزاری کلاسهای آمادگی بورد

14 اردیبهشت 1389

برگزاری کلاسهای آمادگی بورد برای دستياران سال چهارم راديولوژی از اول ارديبهشت ماه روزهای چهارشنبه از صبح تا ظهر در مرکز تصويربرداری توسط اساتيد راديولوژي برگزار ميگردد


منبع:گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0