اعلام زمان برگزاری آرمون کتبی درون دانشگاهی دستیاران روان پزشکی

اعلام زمان برگزاری آرمون کتبی درون دانشگاهی دستیاران روان پزشکی

24 10 1393

به گزارش روابط عمومی گروه روان پزشکی،  اولین آزمون کتبی درون دانشگاهی دستیاران روان پزشکی روز 14 اسفند ماه در محل آمفی تئاتر بیمارستان برگزار می شود. براین اساس منابع آزمون مذکور به شرح ذیل اعلام میشود: منبع امتحان کتاب Comprehensive 2009 فصل مبحث فصل 7 ( زیر فصل 4-1) Diagnosis & Psychiatry                     فصل 7 ( زیر فصل11-5 ) Diagnosis & Psychiatry فصل 7 ( زیر فصل11-5 ) Diagnosis & Psychiatry فصل 8 Clinical Manifestation فصل 8 Clinical Manifestation فصل 8 Clinical Manifestation فصل 12 ( زیر فصل 4-1) Schizophrenia & … فصل 12 ( زیر فصل 10-5) Schizophrenia & … فصل 12 ( زیر فصل 14-11) Schizophrenia & … فصل 12 ( زیر فصل 17-15) Schizophrenia & … فصل 13 ( زیر فصل 4-1) Mood Disorders فصل 13 ( زیر فصل 8-5) Mood Disorders فصل 13 ( زیر فصل 11-9) Mood Disorders فصل 29 Psychiatric Emergency فصل 29 Psychiatric Emergency فصل 11 Substance Related Disorders فصل 11 Substance Related Disorders منبع امتحان کتاب Synopsis of Psychiatry (11th ed) فصل مبحث فصل 6 Classification in psychiatry فصل 29 )زیرفصل 8-1) Psychopharmacological Treatment فصل 29 )زیرفصل 17-9) Psychopharmacological Treatment فصل 29 )زیرفصل 26-18) Psychopharmacological Treatment فصل 29 )زیرفصل 35-27) Psychopharmacological Treatment فصل 30 ( زیرفصل 1) Brain Stimulation methods


منبع:گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0