روان پزشکی قانونی، پیشگیری از خطاها و شکایات پزشکی

30 بهمن 1393

روان پزشکی قانونی، پیشگیری از خطاها و شکایات پزشکی

اعلام زمان برگزاری آرمون کتبی درون دانشگاهی دستیاران روان پزشکی

24 دی 1393

اعلام زمان برگزاری آرمون کتبی درون دانشگاهی دستیاران روان پزشکی

برگزاری گارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیک و Endnote

22 دی 1393

برگزاری گارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیک و Endnote

کاربرد اخلاق پزشکی در آموزش، پژوهش و درمان

15 دی 1393

کاربرد اخلاق پزشکی در آموزش، پژوهش و درمان

پخش و نقد فیلم "بهتر از این نمیشه" در بیمارستان روزبه

11 دی 1393

پخش و نقد فیلم "بهتر از این نمیشه" در بیمارستان روزبه

تحلیل و ابستگی بین نتایج fMRI و مغز و داده های SNP در اسکیزوفرنیا

7 دی 1393

تحلیل و ابستگی بین نتایج fMRI و مغز و داده های SNP در اسکیزوفرنیا

برگزاری اولین همایش سراسری اختلالات عصبی – تکاملی

1 دی 1393

برگزاری اولین همایش سراسری اختلالات عصبی – تکاملی

برگزاری جلسه Residents Forum در بیمارستان روزبه

18 آذر 1393

برگزاری جلسه Residents Forum در بیمارستان روزبه

تعداد آیتم ها در هر صفحه