انتصاب دكتر ونداد شریفی به‌عنوان مدیر گروه روان پزشکی/ قدردانی رئیس دانشگاه از خدمات دکتر سید حمیدرضا نقوی

14 اسفند 1397

دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه در حکمی دكتر ونداد شریفی را به‌عنوان مدیرگروه روان پزشکی دانشکده پزشکی، منصوب و در نامه‌ای از خدمات ارزشمند دکتر سید حمیدرضا نقوی مدیر سابق گروه روان پزشکی قدردانی کرد.

تعداد آیتم ها در هر صفحه