معرفی_گروه_فیزیولوژی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


دانشگاه تهران در سال 1313 هجري شمسي و گروه فيزيولوژي در سال 1314 به همت مرحوم دكتر عبدالله شيباني تاسيس شد. به اين ترتيب گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي تهران يکي از قديمي‌ترين گروه‌هاي آموزشي دانشگاه و کشور است و به دليل اهميت و جايگاه اين رشته در ميان رشته‌هاي علوم پايه پزشکي و تأثير فراگيري آن درشناخت عملكرد صحيح بافت‌ها، اندام‌ها و دستگا‌ههاي مختلف حياتي بدن، مورد علاقه دانشجويان عزيز به ويژه دانشجويان پزشکي است. وظايف اصلي گروه فيزيولوژي شامل فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي است که کليه دانشکده‌هاي دانشگاه در مقاطع مختلف تحصيلي به تناسب رشته و مقطع تحصيلي از اين فعاليتها بهره‌مند مي‌گردند.
 گروه فیزیولوژی شامل 12 هیئت علمی، 4 کارشناس آزمایشگاه و 4 کارمند می باشد. این گروه به 10 دانشکده دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران خدمات ارائه می کند. همچنین به دانشکده های بین الملل پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی هم دروس ارائه می نماید.  گروه فیزیولژی در حال حاضر 9 دانشجو دکتری تخصصی فیزیولوژی، یک دانشجوی بین الملل دکتر تخصصی فیزیولوژی و 15 دانشجوی فوق لیسانس فیزیولوژی دارد.


Physiology department founded in 1934 and was one of the first three departments that instituted at the time of main medical school establishment. This department is located on the ground floor of building number 7 and has 12 academic, 4 lab and 4 office staff members. Department of physiology provides academic services to all 10 TUMS faculties. We also have the responsibility to teach physiology to international medical, dentistry and pharmacy students. Fatima Sulail Rajani from Pakistan is our PhD student, and Sheikh Mohammad Sheikh Saeed from Sudan was our graduated PhD student (2016). 


3