گزارش پيشرفت پايان نامه

گزارش پيشرفت پايان نامه

18 خرداد 1395

به نام خدا گزارش پيشرفت پايان نامه با عنوان: Effect of post - infarct morphine treatment on cardiac remodeling & its crucial mediators in rats استاد راهنما: دكتر عليرضا ايماني دكتر مهديه فقيهي استاد مشاور: دكتر مريم ايزد دكتر غلام علي كاردار زمان ومكان: 1395/3/19چهار شنبه ساعت:8:30 سالن استاد دكتر شادان


منبع:گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0