انتخاب دکتر اصحابی به عنوان پژوهشگر جوان در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی

انتخاب دکتر اصحابی به عنوان پژوهشگر جوان در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی

7 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
خانم دکتر قربانگل اصحابی در سال 96 از طرف فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پژوهشگر جوان انتخاب شدند.
حذف
ویرایشگر متن
 
 
حذف
ویرایشگر متن
 
 


منبع:گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0