ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب هفتگی

25 6 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم فاطمه پورمیرزایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/6/26 ساعت 10 به راهنمايي سرکار خانم دکتر رنجبران ارائه مي گردد.


منبع:گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0