ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب هفتگی

31 6 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم فاطمه مختاری دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/07/02 ساعت 10:00 به راهنمايي جناب آقاي دکتر صدر ارائه مي گردد.


منبع:گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0