ژورنال کلاب هفتگی

22 مهر 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای فردین صحتی دانشجوي دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/07/23ساعت 9:00 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

15 مهر 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای محمد حسین قالیباف دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/07/16 ساعت 9:00 به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

7 مهر 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم مهلا شواکندی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/07/09 ساعت 9:00 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

31 شهریور 1399

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1399/6/31 در ساعت 10:00 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

31 شهریور 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم فاطمه مختاری دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/07/02 ساعت 10:00 به راهنمايي جناب آقاي دکتر صدر ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

25 شهریور 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم فاطمه پورمیرزایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/6/26 ساعت 10 به راهنمايي سرکار خانم دکتر رنجبران ارائه مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

17 شهریور 1399

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اناهید شفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی به راهنمایی سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر اصحابی در روز چهارشنبه 1399/6/19 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

ژورنال کلاب

17 شهریور 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای میلاد رحیم پور دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/6/19 ساعت 10 به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

17 شهریور 1399

جلسه دفاع از پايان نامه آقای مهدی حاجی آقایی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر رنجبران در روز چهارشنبه 1399/6/19 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

15 شهریور 1399

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1399/6/17 در ساعت 10 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

10 شهریور 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم مرجان نیکبخت زاده دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1399/6/12 ساعت 10 به راهنمايي جناب آقاي دکتر ریاحی ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب

3 شهریور 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم نگین گیوه چیان دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/6/5 ساعت 10 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

25 مرداد 1399

جلسه شورای گروه فیزیولوژی در تاریخ 1399/5/27 در ساعت 10 با حضور اعضای هیأت علمی گروه برگزار می گردد.

گزارش فرصت مطالعاتي

20 مرداد 1399

گزارش فرصت مطالعاتی خانم فرزانه کیانیان در روز جهارشنبه 1399/5/22 ساعت 10 در تالار دکتر شادان ارائه می گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

4 مرداد 1399

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1399/5/6 در ساعت 10 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

14 تیر 1399

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1399/4/16 در ساعت 10:00 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

8 تیر 1399

جلسه دفاع از پروپوزال خانم الهام زاهدی دانشجوي دکتري گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر صدر در روز سه شنبه 1399/4/10 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

7 تیر 1399

جلسه دفاع از پروپوزال خانم زینب حمیدی زاد دانشجوي دکتري گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر کدخدایی روز يک شنبه 1399/4/10 ساعت 8 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

1 تیر 1399

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1399/4/3 در ساعت 11 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

28 خرداد 1399

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم مرجان حسینی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز در روز دوشنبه 1399/4/2 ساعت 11 به صورت مجازی برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

10 خرداد 1399

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1399/3/12 در ساعت 11 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

16 اردیبهشت 1399

جلسه دفاع از پايان نامه خانم شیما مهرآبادی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر صدر در روز شنبه 1399/2/20 ساعت 10 به صورت مجازی برگزار مي گردد.

پیام تسلیت

18 فروردین 1399

جناب آقای شاهمرادی خبر درگذشت پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده محترم از پروردگار متعال خواهانیم.

جلسه دفاع از پروپوزال

30 بهمن 1398

جلسه دفاع از پروپوزال آقای رسول کاویان نژاد دانشجوي دکتري گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر کریمیان در روز شنبه 1398/12/3 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

27 بهمن 1398

جلسه دفاع از پروپوزال خانم اعظم علی نقی پور دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده و جناب اقای دکتر ریاحی در روز چهار شنبه 1398/11/30 ساعت 12 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

27 بهمن 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم شیما مهرآبادی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر صدر در روز دوشنبه 1398/11/21 ساعت 08:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

14 بهمن 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای محمد حسین قالیباف دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/11/16 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر ایمانی ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

13 بهمن 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/11/15 در ساعت 13:00 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

1 بهمن 1398

در اين جلسه خانم رونزا الصفار دانشجوي جديدالورود دکتري گروه فيزيولوژي در روز چهارشنبه 1398/11/2 ساعت 8:30 پايان نامه دوره کارشناسي ارشد خود را ارائه مي کنند.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

28 دی 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/11/1 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

24 دی 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم آناهید شفیعی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/10/25 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

22 دی 1398

جلسه دفاع از پايان نامه آقاي احمد مصطفی رحیمی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده و سرکار خانم دکتر اصحابی در روز دوشنبه 1398/10/22 ساعت 10:00 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

16 دی 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم مهلا شواکندی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/10/18 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

16 دی 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/10/17 در ساعت 13:00 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

انتخاب گروه فیزیولوژی در ارائه کلیپ برتر پژوهشی

2 دی 1398

در دومین همایش روز پژوهش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کلیپ پژوهشی ارائه شده توسط گروه فیزیولوژی به عنوان کلیپ برتر انتخاب شد.

ژورنال کلاب هفتگی

1 دی 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای میلاد رحیم پور دانشجوي ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/10/4ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

1 دی 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/10/3 در ساعت 12:30 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

27 آذر 1398

جلسه دفاع از پايان نامه آقای معین مین باشی معینی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر رياحي در روز شنبه 1398/9/30 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

26 آذر 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم خديجه مرادبيگي دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1398/09/27 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر پرويز ارائه مي گردد.

هفتمین نشست گروه هاي شش گانه علوم پايه دانشکده پزشکي

18 آذر 1398

هفتمین نشست گروه هاي شش گانه علوم پايه دانشکده پزشکي به ميزباني گروه بیوشیمی در روز چهارشنبه 1398/9/20 ساعت 8 الي 10 در تالار طب تجربی برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

12 آذر 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای مهدی حاج آقایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/09/13 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب سرکار خانم دکتر رنجبران ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

11 آذر 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/9/12 در ساعت 13:00 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

12 آذر 1398

جلسه دفاع از پروپوزال آقای مهدی حاج آقایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر رنجبران در روز سه شنبه 1398/9/12 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد

کسب عنوان پژوهشگر برتر توسط خانم فریبا آخوندزاده کارشناس محترم گروه

6 آذر 1398

سرکار خانم فریبا آخوندزاده انتخاب شما را به عنوان پژوهشگر جوان برتر و برنده جایزه (استاد دکتر ناصر گیتی) را در بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی خدمت شما تبریک عرض می نماییم.

جلسه دفاع از پروپوزال

6 آذر 1398

جلسه دفاع از پروپوزال خانم فاطمه پورمیرزایی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی به راهنمایی سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر رنجبران در روز دوشنبه 1398/9/4 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

28 آبان 1398

جلسه دفاع از پايان نامه آقای احمد فیصل فیض دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز در روز شنبه 1398/9/2 ساعت 14 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد

ژورنال کلاب

28 آبان 1398

در اين جلسه خانم طناز پارسازادگان دانشجوي جديدالورود دکتري گروه فيزيولوژي در روز چهارشنبه 1398/8/29 ساعت 8:30 پايان نامه دوره کارشناسي ارشد خود را ارائه مي کنند.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

26 آبان 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/8/28 در ساعت 13:00 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

20 آبان 1398

جلسه دفاع از پايان نامه آقای عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز در روز شنبه 1398/8/25 ساعت 14 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

19 آبان 1398

جلسه دفاع از پروپوزال خانم آناهید شفیعی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر اصحابی در روز چهارشنبه 1398/8/22 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

تعداد آیتم ها در هر صفحه