سخنراني علمي جناب آقاي دكتر امير اردشير عضو هيت علمي گروه داخلي دانشگاه Davis كاليفرنيا

سخنراني علمي جناب آقاي دكتر امير اردشير عضو هيت علمي گروه داخلي دانشگاه Davis كاليفرنيا

12 اردیبهشت 1395

  به نام خدا   سخنراني علمي جناب آقاي دكتر امير اردشير عضو هيت علمي گروه داخلي دانشگاه Davis كاليفرنيا، تحت عنوان Hacking the immune system whith microbiota چهارشنبه مورخ 15/2/95 ساعت 9:00 در تالار دكتر شادان گروه فيزيولوژي برگزار ميگردد.


منبع:گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0