گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز مقارن با تاسیس دانشگاه تهران، به همت مرحوم استاد دكتر عبدالله شيباني در سال 1314 تاسیس گردید و از قدیمی ترین واحدهای علمی – آموزشی کشور می باشد.
بیش از 63 سال سابقه 
13 عضو هیئت علمی 

 
31 فروردین 1398
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای مهدی حاجی آقایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/2/4 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر رنجبران ارائه مي گردد.

31 فروردین 1398
برگزاری کارگاه استخراج اسید نوکلئیک، DNA و RNA از خون محیطی و بافت
24 فروردین 1398
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای سید عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/1/28 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز ارائه مي گردد.

19 فروردین 1398
گزارش فرصت مطالعاتي

گزارش فرصت مطالعاتي

گزارش فرصت مطالعاتی خانم لیلا غلامی در روز چهارشنبه 1398/1/21 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان ارائه می گردد.

19 اسفند 1397
جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان دکتري گروه فيزيولوژي

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان دکتري گروه فيزيولوژي

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان دکتري گروه فيزيولوژي (آقاي احسان رئيس عبداللهي و خانم ها مرجان حسيني، فرزانه کيانيان، لیلا غلامی، مرجان نیکبخت زاده، خدیجه مراد بیگی) در روز چهارشنبه 1397/12/22 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

18 اسفند 1397
جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال آقای میلاد رحیم پور دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده و سرکار خانم دکتر اصحابی در روز سه شنبه 1397/12/21 ساعت 12 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

18 اسفند 1397
جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال آقای معین مین باشی معینی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر رياحي در روز دو شنبه 1397/12/20 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

12 اسفند 1397
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1397/12/15 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه مي گردد.

11 اسفند 1397
جلسه شوراي گروه فيزيولوژي
6 اسفند 1397
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم شیما مهرآبادی دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1397/12/8 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر صدر ارائه مي گردد.

آرشیو اخبار و مقالات
9 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقاي عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسي ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/9 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقای دکتر کشاورز ارائه مي گردد.

2 خرداد 1397
چلسه شورای گروه فیزیولوژی
2 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/2 ساعت 8:30 به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه می گردد.

19 اردیبهشت 1397
جلسه شورای گروه فیزیولوژی
5 اردیبهشت 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای معین مین باشی در تالار دکتر شادان برگزار گردید.

22 فروردین 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای میلاد رحیم پور دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی در ساعت 8:30 برگزاد گردید.

آرشیو رویدادها