گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز مقارن با تاسیس دانشگاه تهران، به همت مرحوم استاد دكتر عبدالله شيباني در سال 1314 تاسیس گردید و از قدیمی ترین واحدهای علمی – آموزشی کشور می باشد.
بیش از 63 سال سابقه 
13 عضو هیئت علمی 

 
23 دی 1397
جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال آقای فیصل فیض دانشجوي کارشناسی ارشد فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز در روز سه شنبه 1397/11/2 ساعت 10 الي 12 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

23 دی 1397
جلسه شوراي گروه فيزيولوژي
18 دی 1397
جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای هدایت سمندری دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز و جناب آقای دکتر شعبان زاده در روز یک شنبه 1397/10/23 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

17 دی 1397
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای میلاد رحیم پور دانشجوي کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه 1397/10/19 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه مي گردد.

10 دی 1397
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم خدیجه مرادبیگی دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1397/10/12 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر پرویز ارائه مي گردد.

8 دی 1397
جلسه شوراي گروه فيزيولوژي
5 دی 1397
جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال آقای سید عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز در روز دوشنبه 1397/10/10 ساعت 10 الي 12 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

2 دی 1397
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم مرجان نیکبخت زاده دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1397/10/5 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر ریاحی ارائه مي گردد.

25 آذر 1397
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم فرزانه کیانیان دانشجوي دکتری گروه در روز چهارشنبه 1397/9/28 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقای دکتر صادقی پور ارائه مي گردد.

25 آذر 1397
 جلسه شوراي گروه فيزيولوژي
آرشیو اخبار و مقالات
9 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقاي عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسي ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/9 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقای دکتر کشاورز ارائه مي گردد.

2 خرداد 1397
چلسه شورای گروه فیزیولوژی
2 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/2 ساعت 8:30 به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه می گردد.

19 اردیبهشت 1397
جلسه شورای گروه فیزیولوژی
5 اردیبهشت 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای معین مین باشی در تالار دکتر شادان برگزار گردید.

22 فروردین 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای میلاد رحیم پور دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی در ساعت 8:30 برگزاد گردید.

آرشیو رویدادها