کسب رتبه دوم وسوم دانشنامه تخصصی رشته گوش، حلق وبینی کشوری

کسب رتبه دوم وسوم دانشنامه تخصصی رشته گوش، حلق وبینی کشوری

25 شهریور 1394

کسب رتبه دوم وسوم دانشنامه تخصصی رشته گوش، حلق وبینی کشوری را توسط آقای دکتر سعید سهراب پور و خانم دکتر  نیلوفر تاری را  به ایشان تبریک میگوئیم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت در تمام مراحل زندگی را داریم .                                                                                                                                                                                                                                                                اعضای هیئت علمی بخش گوش، حلق وبینی                                                                                                                                                                          بیمارستان ولیعصر (عج)


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0