مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   بازآموزی مدون کودکان 1
  گروه  
  دبير کنگره   دكتر مجتبي فاضل
  محل برگزاری   بیمارستان امام خینی
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۱۱ خرداد ۱۳۹۱
  تاریخ پایان   ۱۱ خرداد ۱۳۹۱
  دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری گروه کودکان امام- بهرامی "بازآموزی مدون کودکان 1" ویژه پزشکان عمومی برگزار می کند.

بیمارستان ا مام خمینی- بیمارستان ولیعصر- جنب پزشکی هسته ای تالار کابلی

دارای امتیار بازآموزی- مدون

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس 66581596 تماس حاصل فرمایید