مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کارگاه آموزشی احیا نوزاد
  گروه  
  دبير کنگره   دکتر پيمانه عليزاده طاهری
  محل برگزاری   سالن آمفی تاتر دکتر قوامی بیمارستان بهرامی
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۹ اسفند ۱۳۹۰
  تاریخ پایان   ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
  کارگاه آموزشی احیا نوزاد NRP - دارای امتیاز بازآموزی

ساعت 8 تا 13 در بیمارستان بهرامی برگزار می شود