مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   برنامه های مدون متخصصین زنان
  گروه   گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر بتول حسين رشيدی
  محل برگزاری   تالار امام خمینی (ره)
  امتیاز   روزانه 5
  تاریخ شروع   ۳۰ دی ۱۳۸۹
  تاریخ پایان   ۳۰ دی ۱۳۸۹
  بدینوسیله برنامه مدون ویژه متخصصین زنان را که هر پنچشنبه تا آخر اسفند ماه 89 توسط گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میگردد خدمتتان اعلام میگردد .

زمانهای برگزاری
23/10/89- 30/10/89- 7/11/89- 21/11/89- 28/11/80 - 5/12/89- 12/12/89- 19/12/89

هر پنجشنبه یک عنوان مطرح میگردد .

جهت ثبت نام با دفتر آموزش مداوم با تلفن 81633438 - 81633405تماس حاصل فرمائید