مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   نوزدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران
  گروه   گروه عفوني دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   مجامع بین المللی وزارت امورخارجه
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۴ دی ۱۳۸۹
  تاریخ پایان   ۸ دی ۱۳۸۹
  برگزار کننده :
انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران
انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور
مرکز مدیریت بیماریها, وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی


راهنمای تنظیم و ارائه خلاصه مقالات
خلاصه مقالات در صورت پذیرش از سوی کمیته علمی به همان صورتی که دریافت می گردد در کتاب خلاصه مقالات چاپ خواهد شد. لذا خواهشمند است در تهیه و تنظیم آن به نکات زیر توجه فرمایید:
خلاصه مقالات حداکثر در یک صفحه کاغذ A4 با فونت 14 و الزاماً به صورت تایپ شده با نرم افزار word 98 یا 2003 یک نسخه فارسی و یک نسخه انگلیسی و به همراه دیسکت حاوی فایل مقاله و به اضافه فرم تکمیل شده ثبت نام به آدرس دبیرخانه و یا به صورت پست الکترونیکی به آدرس IICCOM@IICCOM.ORG ارسال گردد. توجه فرمایید مقالات خود را فقط به یک روش ارسال نمایید. در غیر این صورت از پذیرش مقالات ارسالی به دو روش خودداری می گردد.
در ضمن از پذیرش مقالاتی که واجد شرایط فوق نباشند معذوریم.
1- در تنظیم خلاصه مقالات چهار بخش اصلی آن شامل ( عنوان مقاله, مقدمه و اهداف, روش تحقیق یافته های پژوهشی و نتیجه گیری) نوشته شود.
2- ضروری است محتوای مقالات پیشنهادی واجد یکی از ویژگیهای تحقیقی, کاربردی و یا نوآوری باشد.
3- ضروری است در زیر نام سخنران در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند خط کشیده شود.
4- هر گونه تغییر در مقالات بعد از ارسال به دبیرخانه فقط از طریق نامه کتبی نویسنده یا نویسندگان قابل اجراء می باشد.
آخرین مهلت ارسال مقالات 15 آبان ماه سال 1389 می باشد.

آدرس الکترونیکی : WWW.IICCOM.ORG
شماره های تلفن :
26105350-021
26109396-021
27122172-021