مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   چهارمین سمینار سالیانه ایدز ایران
  گروه   گروه عفوني دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر مينو محرز
  محل برگزاری   مجامع بین المللی وزارت امورخارجه
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۸ آذر ۱۳۸۹
  تاریخ پایان   ۹ آذر ۱۳۸۹
  با سلام
احتراماً به اطلاع می رساند مرکزتحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور، انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، بخش تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران، معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... و مرکز تحقیقات بهداشت نظامی _ دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.. " چهارمین سمینار سالیانه ایدز ایران را در تاریخ 8 و 9 آذرماه 1389 در سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امورخارجه برگزار می نماید.
مهلت ارسال مقاله تا تاریخ 10 آبان 1389 می باشد لطفا مقالات خود را به آدرس ایمیل iiccom@iiccom.org ارسال نمایید.

آدرس الکترونیکی : WWW.IICCOM.ORG
شماره های تلفن :
26105350-021
26109396-021
27122172-021