مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کارگاه آموزشی احیاء نوزاد
  گروه  
  دبير کنگره   دکتر مليحه کديور
  محل برگزاری   مرکز تحقیقات مادر،جنین و نوزاد بیمارستان ولیعصر
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
  تاریخ پایان   ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
  کارگاه آموزشی احیا نوزاد در تاریخ های 13 الی 14 بهمن 88 در مرکز تحقیقات مادر - جنین- نوزاد برگزار خواهد شد.
این کارگاه دارای مجوز ویژه بازآموزی در رابطه با برنامه های معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد و از ساعت 8 صبح الی 1 بعدازظهر برگزار می شود.

دریافت گواهی منوط به شرکت تمام وقت در کلیه جلسات کارگاه و اخذ حداقل نمره قبولی در ارزیابی بعدی آسکی این کارگاه می باشد.