مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر
  گروه  
  دبير کنگره   دکتر مليحه کديور
  محل برگزاری   مرکز تحقیقات مادر،جنین و نوزاد بیمارستان ولیعصر
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۲ دی ۱۳۸۸
  تاریخ پایان   ۲۴ دی ۱۳۸۸
  کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر در تاریخ های 22-24 دی ماه 88 در مرکز تحقیقات سلامت مادر جنین و نوزاد در طبقه دوم بیمارستان ولیعصر (عج) با همکاری انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر برگزار می شود
کارگاه یاد شده دارای امتیاز ویژه بازآموزی در رابطه با برنامه های بهداشت مادر و کودک معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می شود و گواهی شرکت منوط بر حضور تمام وقت در طی تاریخ های برگزاری می باشد.

ساعت شروع کارگاه 8 صبح