مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   اولین کنگره کاربرد پیشرفته الیزارف در ارتوپدی
  گروه   گروه ارتوپدي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   بیمارستان دکتر شریعتی -سالن آمفی تئاتر شهید پیرویان
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۳۰ مهر ۱۳۸۸
  تاریخ پایان   ۱ آبان ۱۳۸۸
  اولین کنگره کاربرد پیشرفته الیزارف در ارتوپدی
FIRST CONGRESS OF ADVANCED ILIZAROV APPLICATION IN ORTHOPEDIC SYSTEMS.

با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
انیستیتو الیزارف روسیه
شرکت فلات سبز

تلفن همگاهنگی:
66568805