مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر
  گروه  
  دبير کنگره   دکتر مليحه کديور
  محل برگزاری   مرکز تحقیقات مادر-جنین-نوزاد بیمارستان ولیعصر
  امتیاز   15
  تاریخ شروع   ۲۶ خرداد ۱۳۸۸
  تاریخ پایان   ۲۸ خرداد ۱۳۸۸
  هزینه ثبت نام صد و پنجاه هزار ریال است.

این کارگاه دارای مجوز بازآموزی می ب اشد

شماره تماس 61192357