مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کارگاه آموزشی غربالگری کودکان براساس پرسشنامه غربالگر(ASQ)
  گروه  
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   مرکز تحقیقات مادر-جنین-نوزاد بیمارستان ولیعصر
  امتیاز   5/2
  تاریخ شروع   ۲۱ خرداد ۱۳۸۸
  تاریخ پایان   ۲۱ خرداد ۱۳۸۸
  دبیر این کارگاه خانم دکتر روشنک وامقی می باشد

هزینه ثبت نام پنجاه هزار ریال است .

این کارگاه دارای مجوز بازآموزی می باشد

تماس 61192357