مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   بازآموزي مدون دارودرماني ويژه داروسازان
  گروه   گروه فارماکولوژي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر اعظم بختیاریان
  محل برگزاری   دانشكده پزشكي – دانشگاه علوم پزشكي تهران
  امتیاز   20
  تاریخ شروع   ۲۴ تیر ۱۳۸۸
  تاریخ پایان  
  دوره بازآموزي مدون دارودرماني ( ويژه داروسازان) با همت اساتيد گروه فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران 24 و25 و 31 تير و اول مرداد 88 برگزار مي شود.


مدارك مورد نياز جهت ثبت نام بازآموزي
1-كپي كارت نظام پزشكي
2-اصل فيش بانكي به حساب شماره 0100199320005 بانك ملي (سيبا) به مبلغ 320000 ريال
3-فرم تكميل شده ثبت نام
•مدارك فوق حداكثر تا پايان وقت اداري 31/3/88 به آدرس : تهران –صندوق پستي 784 – 13145
گروه فارماكولوژي – دانشكده پزشكي – دانشگاه علوم پزشكي تهران ارسال نماييد .

تلفن هاي تماس: 66402569 - 64432526