مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   بازآموزی مدون ویژه پزشکان عمومی
  گروه   گروه پوست دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر اميرهوشنگ احساني
  محل برگزاری   بیمارستان رازی
  امتیاز   5
  تاریخ شروع   ۲۸ خرداد ۱۳۸۸
  تاریخ پایان   ۲۸ خرداد ۱۳۸۸
  این برنامه ویژه پزشکان عمومی با موضوعیت بیماریهای پوست به منظور افزایش ارتقاء سطح دانش درماتولوژی پزشکان عمومی میباشد