مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   سمينار يكروزه آنفلونزاي خوكي
  گروه   گروه عفوني دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   بيمارستان امام خميني- تالار تصوير برداري
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸
  تاریخ پایان   ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸