مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   اولين كنگره بين المللي پزشكي قانوني 4 الي 6 خرداد 88
  گروه   گروه پزشکي قانوني دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر حسن توفیقی زواره
  محل برگزاری   بيمارستان امام خميني تهران
  امتیاز   13
  تاریخ شروع   ۴ خرداد ۱۳۸۸
  تاریخ پایان   ۶ خرداد ۱۳۸۸
  کنگره سراسری پزشکی قانونی دارای 13امتیاز بازآموزی برای کلیه متخصصین ، پزشکان عمومی،متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی می باشد.همچنین پرستاران و ماماها از 8 امتیاز بازآموزی برخوردار خواهند شد.بعلاوه این امتیاز معادل 8 ساعت برای هر روز برای قضات دادگستری و کارکنان دولت در طرح ارتقای شغلی قابل احتساب میباشد

مهلت ارسال مقاله ها : 29 اسفند 87
اعلام پذيرش مقاله ها : تا 31 فروردين 88

آدرس سايت كنگره
http://ncfm.tums.ac.ir

آدرس دبيرخانه
تهران ، انتهاي بلوار كشاورز، مجتمع بيمارستاني امام خميني، تالار امام (ره)


تلفاكس : 66916943 و 021-66916940
Email:ncfm@tums.ac.ir
ncfm.tums.sina@gmail.com
ncfm-tums-sina@yahoo.com