مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   اولین گنگره بین المللی اداره راه هوایی و بیهوشی در جراحی های سر و گردن
  گروه   گروه بيهوشي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر مصطفی صادقی
  محل برگزاری   پژوهشگاه نیرو
  امتیاز   5/11
  تاریخ شروع   ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
  تاریخ پایان   ۱ خرداد ۱۳۸۸