مشخصات درس

  نام درس   بیوشیمی نظری دو گروه A
  كد درس   1891185
  رشته  
  مقطع   پزشکي عمومي
  تعداد واحد   ۳
  نوع درس   نظري
  گروه آموزشي   گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي
  محل ارائه   زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي
  اتاق ارائه   تلار قريب
  پيش نيازها   بیوشیمی نظری یک
  نام فرد مسئول   دکتر ملیحه پاک نژاد
  تاريخ شروع   ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
  تاريخ امتحان ميان ترم  
  تاريخ امتحان پايان ترم  
  اهداف  
  مقررات درس  
  منابع اصلي  
  منابع ديگر  
 
  جلسات
فايل ها
-