مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
  گروه   گروه عفوني دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   تهران
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۴ آذر ۱۳۸۷
  تاریخ پایان   ۲۸ آذر ۱۳۸۷