مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   بازآموزی مدون بیماریهای ایمیون بولوزها - لنفومها و تومورهای پوستی
  گروه   گروه پوست دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر محمدجواد ناظمی تبریزی
  محل برگزاری   تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره)
  امتیاز   15
  تاریخ شروع   ۱۵ آبان ۱۳۸۷
  تاریخ پایان   ۱۷ آبان ۱۳۸۷
  این برنامه به منظور ارائه آخرین اطلاعات در مورد بیماری اتوایمیون - بولوزها و لنفومهای پوستی برگزار میگردد